قیمت اصلی 562,500 تومان بود.قیمت فعلی 489,686 تومان است.
قیمت اصلی 1,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,049,328 تومان است.
قیمت اصلی 370,000 تومان بود.قیمت فعلی 368,764 تومان است.