خرید تستر عسل

عسل های ارگانیک مجموعه (5 ستاره)

عسل بکر کوهی ۱۴۰۱ منطقه کوه‌های کرکس (گرید دارویی گرید A++ آزمایشگاه)
عسل بهشتی (بکر کوهی ۱۴۰۲ منطقه کوه‌های کرکس)
عسل بکر کوهی کوهستان زاگرس
عسل بکر کوهی کوهستان های سیمیرم

عسل های طبیعی ممتاز مجموعه (4 ستاره)

عسل کنار ایرانی
عسل گون ممتاز برداشت کوهستان های تبریز
عسل سیاه دانه ممتاز (گرمادیده)
عسل رملک (نوعی کنار_گرمادیده)
عسل نعنا وحشی (عسلی ناب از گیاهی از خانواده نعنا)
عسل آکاسیا (عسلی بسیار مقوی _ طعمی شبیه شکلات دارد)
موقتا رایگان شده است

آدرس و مشخصات پستی خود را وارد کنید

در وارد کردن صحیح شماره تماس دقت فرمایید